To download the patterns:
go to the top left of the homepage.
Click on the desired page. Select the pattern number you want to download.
Double-click on the language under the photo to open the document
or
Right-click on the language under the photo, and save the pattern to your computer.
The pattern can then be opened in Word.

Ladda ner mönster så här:
U
nder Ladda ner här, uppe till vänster på hemsidan, kan du klicka på önskat nummer. T. ex 1-50.
Välj vilket nummer du vill ladda hem. Klicka på önskat språk under
fotot. Öppna eller spara.
Mönstret öppnas i Word.

-------

Pay attention to the patterns.
Users notify me when they find something wrong. Site designs are updated occasionally.
Make sure you have latest version of a design before you start knitting.
Thanks to the volunteers for all of the help!

Uppmärksamma mönsteranvändare
brukar meddela mig när de hittar något fel. Hemsidans mönster uppdateras därför ibland.
Kontrollera att du har senaste versionen av ett mönster innan du börjar sticka.
Tack för hjälpen alla medhjälpare!

--------

Because many of you are asking:
You are not allowed to sell my patterns.
You are allowed to knit my patterns and then sell the finished products.
Hälsningar / Regards Lisa

Eftersom många undrar:
Det är inte tillåtet att sälja mina mönster.
Det är tillåtet att sticka efter mina mönster och sen sälja de färdiga alstren.

----------